תסכיתים / אור רוזנבלט

Profile

אור רוזנבלט

תלמיד של אברהם הפנר, שמתגעגע אליו מאוד

 

Or Rosenblatt :פייסבוק

orosen2@gmail.com :מייל

 

20221224_200627_2_aewms.jpg

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320